#२ जना प्रेमिकासँग विवाह

विवाह दुई आत्माको मिलन हो । सामाजशस्त्रिय दृष्ट्रिकोनबाट हेर्दा विवाह एक स्थायी यौ’न सम्बन्धको लागि समाजले दिईने छुट हो । विवाह सामान्यतय एक जनासँग

खोजि गर्नुहोस ...