# राहत वितरण

काठमाडौ – सरकारले को’रो’ना महा’मा’रीबाट प्र’भा’वित काभ्रेपलाञ्चोकका ५ हजार ३ सय ३  वटा अति वि’प’न्न परिवारलाई जनही १० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ

खोजि गर्नुहोस ...