Advertisement

#राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)

पोखरा – गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मनाङका युवाको किस्सा सुनाए ।

खोजि गर्नुहोस ...