#कोरोना भाइरस

एजेन्सि – के तपाईलाई कुकुरलाई को’रोना भा’इरसको संक्र’मण भएको मानिसलाई पहिचान गर्न कुकुरलाई प्रयोग गरेको सुन्दा विश्वास लाग्छ ? सुरुमा जो कोहिलाई पनि विश्वास

खोजि गर्नुहोस ...